FUHRER WIRE AND CABLE
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสายไฟฟ้า
FUHRER WIRE AND CABLE
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสายไฟฟ้า
FUHRER WIRE AND CABLE
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสายไฟฟ้า
Previous
Next

ผลิตภัณฑ์

ผลิต - จัดจำหน่ายสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ - สูง บัสบาร์ อาร์เมอเทป

พัฒนาและปรับปรุงองค์กรสู่มาตราฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ให้แก่ฐานลูกค้าทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิขององค์กร

ข่าวสาร และบทความ

59A69F11-ADE3-497A-942E-36A9DAC4A441
การใช้งานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่แยกตัวจากชีวิตประจำวันของเราแล้ว ด้วยเหตุผลนี้การนำสายไฟฟ้าไปติดตั้งใต้ดินก็กลายเป็นที่นิยมใ...
F4BA4105-C645-4889-9960-0922484B4B00
อายุการใช้งานของสายไฟฟ้าที่ได้มาตราฐานสากลมีอายุใช้งานเฉลี่ย 15-20 ปี ทั้งนี้อายุการใช้งานยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบริ...
IMG_5071
Busbar โดยทั่วไปบัสบาร์มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อรวมที่มีวงจรไฟฟ้าหลายวงจรต่อเข้าด้วยกัน โดยปกติแล้วจะมีว...